Bakketun & Norum
Anthropology Archaeology Apology
18.01-25.02.2018

(For English please scroll down)

Vi gleder oss over å innlede vårsesongen med separatutstillingen «Anthropology Archaeology Apology» av kunstnerduoen Bakketun & Norum. Velkommen til utstillingsåpning torsdag 18/01 kl. 18-20!

Andrea Bakketun var sist aktuell med separatutstillingen «Puck» i Kunstnerforbundets vindussal i oktober/november. Christian Tony Norum presenterer for tiden nye arbeid i en solo-utstilling ved Galleri K frem til 14. januar 2018. Ved siden av sine individuelle praksiser har paret stilt ut som kunstnerduoen Bakketun & Norum siden 2012. Sammen har de har stilt ut og vist performancer på blant annet Kunstforeningen GL STRAND, København; UKS (Unge Kunstneres Samfund), Oslo; Papay Gyro Nights Arts Festival, Orknøyene og Cattle Depot Artist Village, Hong Kong. 

Duoen undersøker intuitivt sine omgivelser, arkitektoniske og fysiske kvaliteter på et sted, så vel som reminisensen etter et objekt, et spor av en personlig historie eller historisk hendelse. Samarbeidet danner et tredje uttrykk, der to vidtfavnende kunstnerskap kommer sammen og kolliderer. Utstillingen vil vise en totalinstallasjon som beveger seg igjennom Oslo kunstforenings tre rom. I installasjonen inngår bl.a. skulptur, video, oljemaleri, akvareller og kjemikalier på papir.

Bakketun & Norum ble tildelt Sparebankstiftelsen DNBs stipend hos Oslo Kunstforening i 2015. 

Andrea Bakketun har en BA Fine Arts fra Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam (2008) og MA fra Kunstakademiet i Oslo (2013). Bakketun har hatt soloutstillinger på Kunstnerforbundet, Oslo; NoPlace, Oslo; Kunsthaus Essen, Essen; Munch´s atelier på Ekely, Oslo og II Stile, Berlin. Hennes arbeider har blitt vist i en rekke gruppeutstillinger i Norge og utland, inkludert «Pattern Drill», Hacienda/1857, Zürich; «Induction», Art from Barents, Murmansk; «Dating Service», Autocenter, Berlin; «Kopie - Documented Now», De Brakke Grond, Amsterdam; «Battle No.19», Pink Cube, Oslo; Kunstnernes Hus, Oslo, «Contstant.Decay», RAKE Visningsrom, Trondheim og «Wildlife Skulpturpark», Akershus. I 2012 initierte og produserte Bakketun (sammen med Silje L. Haaland) prosjektet «Five thousand generations of birds», en utstilling i Fitjarøyene utenfor Bergen, der 16 internasjonale kunstnere ble invitert til å jobbe og stille ut på sin egen holme.  

Christian Tony Norum har en BA og MA Fine Arts fra Kunstakademiet i Oslo (2012). Norum har hatt en omfattende utstillingspraksis nasjonalt og internasjonalt. Han har stilt ut og gjort performance ved Manifesta 11, Zürich; Kunsthall Oslo, Kaleidoscope Art fair/Macro Museum, Roma; MoMA PS1, New York; Gavu Cheb Museum, Praha; QB Gallery, Oslo; Kunstnernes Hus, Oslo, Malmö Konsthall, Malmö; Nasjonalmuseet, Oslo; 18th street Art Center, Los Angeles; Munchmuseet, Oslo; Munchs Atelier på Ekely, Oslo; Kunstnerforbundet, Oslo og NoPlace, Oslo. Norum har også en kuratorisk praksis bak seg og har gjort flere omfattende utstillinger, blant annet «Chanting all clamoring, chirping (Chiroptera), blaring elevator stops. Dings» på Munchmuseet, som involverte 50 kunstnere. Norums arbeider er representert i Nasjonalmuseets samling, Storebrands Kunstsamling og flere private samlinger. Han er representert av Galleri K, Oslo.

Oslo Kunstforening er støttet av Oslo Kommune og Kulturrådet. ---

We are thrilled to commence our spring season with the exhibition «Anthropology Archaeology Apology» by the artist duo Bakketun & Norum. Please join us for the opening, Thursday 18/01 between 6-8 pm!

Andrea Bakketun was most recently on view at Kunstnerforbundet (Oslo) with her separate show «Puck» this October/November. Christian Tony Norum is currently showing new work at Galleri K (Oslo) until January 14, 2018. Bakketun & Norum have operated as an artist duo sidelining their own practises since 2012. Their exhibitions and performances have found place in amongst other places Kunstforeningen GL STRAND, Copenhagen; UKS (Young Artists’ Society), Oslo; Papay Gyro Art Nights Festival, Orkney Islands and Cattle Depot Artist Village, Hong Kong.

The duo explores their surroundings in an intuitive manner, the architectural and physical qualities of place, as well as objects, traces of a personal stories or historical events. Bakketun & Norum’s collaboration form a third expression, where two wide-scoping practises come together and collide. The exhibition will present a full installation which will move through Oslo Kunstforening’s three rooms. The installation will include sculpture, video, oilpainting, acrylics and chemicals on paper.

Bakketun & Norum was awarded the Savings Bank Foundation DNB’s art grant at Oslo Kunstforening in 2015.

Andrea Bakketun has a BA of Fine Arts from the Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam (2008) and a MA from the National Academy of Arts in Oslo (2013). Bakketun has presented solo shows at Kunstnerforbundet, Oslo; NoPlace, Oslo; Kunsthaus Essen, Essen; Munch’s atelier at Ekely, Oslo and Il Stile, Berlin. Her work has been shown in a number of group shows in Norway and internationally, including «Pattern Drill», Hacieislnda/1857, Zürich; «Induction», Art from Barents, Murmansk; «Dating Service», Autocenter, Berlin; «Kopie - Documented Now», De Brakke Grond, Amsterdam; «Battle No.19», Pink Cube, Oslo; Kunstnernes Hus, Oslo, «Contstant.Decay», RAKE Visningsrom, Trondheim and «Wildlife Skulpturpark», Akershus. In 2012 Bakketun initiated (with Silje L. Haaland) the project «Five thousand generations of birds», an exhibition at Fitjarøyene outside of Bergen, where 16 international artists where invited to work and exhibition on their own islets. 

Christian Tony Norum has a BA and MA of Fine Arts from the National Academy of Arts in Oslo (2012). Norum has an extensive exhibition history nationally and internationally. He has exposed and performed at Manifesta 11, Zürich; Kunsthall Oslo, Kaleidoscope Art Fair/Macro Museum, Rome; MoMA PS1, New York; Gave Cheb Museum, Praha; QB Gallery, Oslo; Kunstnernes Hus, Oslo; Malmö Konsthall, Malmö; The National Museum of Oslo, 18th street Art Center, Los Angeles; the Munch Museum, Oslo; Munch’s atelier at Ekely, Oslo; Kunstnerforbundet, Oslo and NoPlace, Oslo. Norum has also figured in a curatorial practice and has presented several extensive exhibitions, amongst others «Chanting all clamoring, chirping (Chiroptera), blaring elevator stops. Dings» at the Munch Museum, involving 50 artists. Norum’s work is represented in the collections of the National Museum of Oslo and Storebrand as well as those of several private collectors. He is represented by Galleri K, Oslo. 

Oslo Kunstforening is supported by the City of Oslo and Arts Council Norway.

Andrea Bakketun `s part of the duo exhibition (scroll down)

Bakketun and Norum

Rom1_5779_B.jpg
Rom1_5761_a.jpg
Rom2_5787.jpg
Rom2_5848.jpg
Rom2_5851.jpg
Rom2_5856_B.jpg
Rom2_5831.jpg
Rom2_5878.jpg
Rom2_5822.jpg
Rom2_5809.jpg
Rom2_5799.jpg
Rom3_5908.jpg
Rom2_5802.jpg
Rom2_5795.jpg
Rom3_5899.jpg