kobber

kobber

Gulspurven

Gulspurven

falken og naturkvinnen

falken og naturkvinnen

Take me to the other side,level.

Take me to the other side,level.

Macro testaccio

Macro testaccio

Samtale mellom.W.Benjamin.T.Adorno

Samtale mellom.W.Benjamin.T.Adorno

Venezia

Venezia

J.Beuys stone

J.Beuys stone

The stone rolling

The stone rolling

National th.from the stage

National th.from the stage

Garbage car sculpture

Garbage car sculpture

Gabba

Gabba

Ekely,Edvard Munch

Ekely,Edvard Munch

Ekely

Ekely

Gabba

Gabba

Energie field shield,arrow

Energie field shield,arrow

Planetsystem,kobber,tennisball,bokhy

Planetsystem,kobber,tennisball,bokhy

Kobber,tennisball,bokhylle malerier,teaterlys og elektrisk garasje portåpner Chamberlain.

Circus caracas cerberus

Circus caracas cerberus

Edvard Munchs house in Hvitsten. Dress like a book shelf,bark like a human dog.

Uks,Andrea Bakketun instrument.

Uks,Andrea Bakketun instrument.

Painting by CTN.Fan by A.Bakketun.Kopper and arrow,Petter Ballo and CTN.

Edvard Munch

Edvard Munch

Eyes wide shut orange sun

Eyes wide shut orange sun

Innstallation view

Innstallation view

Museum wall painting innstallation

Museum wall painting innstallation

Miniature museum

Miniature museum

Theodor Kittelsens house in Hvitsten.

Theodor Kittelsens house in Hvitsten.

Lily Pond

Lily Pond

Describe your image here